T.C

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03/010.06.02/9

Konu : İdari yargıda açılan davalara İlişkin dilekçeler

 

 

GENELGE

No:109

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, idare ve vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde sözü edilen mahkemelere ulaştırılmak üzere asliye hukuk mahkemelerine verilen dava, temyiz ve benzeri dilekçeler, mahalline gönderilirken dilekçe başlığında belirtilen mahkeme adının zarf üzerine doğru yazılmadığı, mahkeme harcının eksik alındığı, yeterli miktarda posta masrafı alınmadığı, dilekçe ve tebliğ masraflarının mahkemesine geç gönderildiği ve bu yanlışlıkların davaların uzamasına, zaman, emek ve masraf kaybına sebep olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla; idare ve vergi mahkemelerine ulaştırılmak üzere asliye hukuk mahkemelerine verilen dilekçelerin mahalline gönderilmesinde:

a)    Dilekçe başlığında belirtilen mahkeme adının zarf üzerine doğru olarak yazılması,

b)    Mahkeme harçları ile tebligat masraflarının tarifeye uygun ve eksiksiz olarak hesaplanması,

c)     Dilekçelerin ve gider karşılığı alınan paraların bekletilmeden derhal ilgili mahkemesine gönderilmesi,

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

 

Cemil ÇİÇEK

Bakan

Benzer Konular

Genelge No : 104/1

Genelge No : 104/1

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müd..

Genelge No : 107

Genelge No : 107

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müd..

Genelge No : 110

Genelge No : 110

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müd..

Genelge No : 128/1

Genelge No : 128/1

T.C. ADALET BAKANLIĞI İdarî ve Mali İşler Da..

Etiketler: gys sınavı genelgeler, 109 nolu genelge, adalet bakanlığı 109 nolu genelge, genelge no:109, görevde yükselme sınavı, adalet bakanlığı gys sınavı, gys sınavı genelgeler, genelgeler