T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı

 

GENELGE No: 110

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, müstakil yazı işleri müdürü olmayan kadastro mahkemelerinde, Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yazı işleri müdürlerince yapılması gereken mahkeme masraflarının taraflardan alınması, bunların hak sahiplerine ödenmesi, emanet paraların bankaya yatırılması gibi görevlerin kadastro mahkemelerinin zabıt kâtipleri tarafından yerine getirilmesinin bazı sakıncalar doğurduğu ve bu konuda farklı uygulamalar olduğu anlaşılmıştır.

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için, kadastro mahkemesi nezdindc müstakil yazı işleri müdürü bulunmayan yerlerde, kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabının, genel mahkeme emanet para hesabı içinde adliye yazı işleri müdürü veya ilgili hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü yahut müstakil vezne teşkilatı bulunan yerlerde bu birim tarafından yürütülmesi,

 

Benzer Konular

Genelge No : 109

Genelge No : 109

T.C ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdü..

Etiketler: genelge no 110, adalet bakanlığı genelgeleri, adalet bakanlığı 110 nolu genelge, genelgeler, kadastro mahkemeleri, yazı işleri müdürü,